Výroční členská schůze

Vzhledem k nařízeným vládním opatřením, v souvislosti s nemocí COVID, je konání plánované členské schůze do odvolání zrušeno !!!

 

ZA ROK 2020

Výroční členská schůze se bude konat v měsící březnu 2021 termín bude upřesněn. Srdečně zveme členy MO.  

 

ZA ROK 2019

Dne 7.3.2020 proběhla výroční schůze členů MO Obříství v jídelně ZŠ Obříství. Na schůzi bylo přítomno 38 členů.

 

Po zahájení schůze a schválení programu a členů na ověření usnesení a úkolů z jednání členské schůze, byla přednesena zpráva o činnosti MO za rok 2019 (hospodářské výsledky, činnost rybářské stráže, brigádnická činnost, statistiky úlovků, trofejní úlovky, dětské rybářské závody)

 

Další na programu bylo čtení zprávy dozorčí komise. DK neshledala závažné závady při kontrole, které by měl řešit výbor.

 

Následně byl přednesen plán práce MO pro rok 2020, týkající se zarybňovacího plánu, plánovaných oprav, sekání ledů, uspořádání dětských rybářských závodů, údržby revírů.

 

Pokračovalo se volbou delegáta na krajskou konferenci a na celosvazový sjezd 2020.

 

Pokračovalo se vlastní diskusí na témata - informace pro členy MO, seznámení členů se statistikou provozu internetových stránek MO Obříství a příspěvky na mail MO, informace o činnostech na hospodářských objektech, statistika klesajícího trendu odpracovaných brigádnických hodin, diskuse na téma sumec, diskuse na téma obnova přívodní strouhy Libiš.

 

Závěrem schůze bylo usnesení z jednání členské schůze ČRS MO Obříství konané dne 7.3.2020