Výroční členská schůze

ZA ROK 2021

 

Dne 5.3.2022 proběhla výroční schůze členů MO Obříství v jídelně ZŠ Obříství. Na schůzi bylo přítomno 35 členů.

 

Po zahájení schůze a schválení programu a členů na ověření usnesení a úkolů z jednání členské schůze, návrhové, volební a mandátové komise byla přednesena zpráva o činnosti MO za rok 2021 (hospodářské výsledky, činnost rybářské stráže, brigádnická činnost, statistiky úlovků, trofejní úlovky)

 

Další na programu bylo čtení zprávy dozorčí komise. DK neshledala závažné závady při kontrole, které by měl řešit výbor.

 

Následně byl přednesen plán práce MO pro rok 2022, týkající se zarybňovacího plánu, plánovaných oprav, sekání ledů, uspořádání dětských rybářských závodů, údržby revírů a rekonstrukce střechy a interiéru hospodářského objektu na chovných rybnících.

 

Pokračovalo se volbou členů kontrolní a revizní komise, členů výboru, delegáta na krajskou konferenci a na celosvazový sjezd 2022.

 

Pokračovalo se vlastní diskusí na témata - informace pro členy MO, seznámení členů s provozem internetových stránek MO Obříství, informace o činnostech na hospodářských objektech, klesající trend odpracovaných brigádnických hodin, diskuse na téma dodatku k popisu revíru, dotaz na množství členů a opodstatnění funkcí členů výboru.

 

Závěrem schůze bylo usnesení z jednání členské schůze ČRS MO Obříství konané dne 5.3.2022