Výroční členská schůze

 

ZA ROK 2023

Dne 2.3.2024 proběhla výroční schůze členů MO Obříství v jídelně ZŠ Obříství. Na schůzi bylo přítomno 30 členů.

 

Po zahájení schůze a schválení programu a členů na ověření usnesení a úkolů z jednání členské schůze byla přednesena zpráva o činnosti MO za rok 2023 (hospodářské výsledky, činnost rybářské stráže, brigádnická činnost, statistiky úlovků, trofejní úlovky)

 

Další na programu bylo čtení zprávy dozorčí komise. DK neshledala závady při kontrole, které by měl řešit výbor.

 

Následně byl přednesen plán práce MO pro rok 2024, týkající se zarybňovacího plánu, plánovaných oprav, sekání ledů, uspořádání dětských rybářských závodů, údržby revírů, zajistit krmení k odchovu ryb, uskutečnit demolici příručního skladu na rybnících a opravit vstupní prostor do budovy na rybnících.

 

Pokračovalo se volbou členů na delegáta na krajskou konferenci 2024.

 

Pokračovalo se vlastní diskusí na témata - informace pro členy MO, seznámení členů s provozem internetových stránek MO Obříství, informace o činnostech na hospodářských objektech, informace ohledně změn zákona a bližší podmínky výkonu rybářského práva, informace ohledně RIS.

 

Závěrem schůze bylo usnesení z jednání členské schůze ČRS MO Obříství konané dne 2.3.2024