Výroční členská schůze

ZA ROK 2018

Výroční členská schůze se bude konat v měsící březnu 2019 termín bude upřesněn. Srdečně zveme členy MO.

Termín schůze byl stanoven na 2.3.2019, 14:00 hod, školní jídelna Obříství

 

 

ZA ROK 2017

Dne 10.3.2018 proběhla výroční schůze členů MO Obříství v jídelně ZŠ Obříství. Na schůzi bylo přítomno 39 členů.

 

Po zahájení schůze a schválení programu a členů na ověření usnesení a úkolů z jednání členské schůze, byla přednesena zpráva o činnosti MO za rok 2017 (hospodářské výsledky, činnost rybářské stráže, brigádnická činnost, statistiky úlovků, trofejní úlovky, dětské rybářské závody)

 

Další na programu bylo čtení zprávy dozorčí rady. DR neshledala závažné závady při kontrole, které by měl řešit výbor.

 

Následně byl přednesen plán práce MO pro rok 2018, týkající se zarybňovacího plánu, plánovaných oprav, sekání ledů, uspořádání dětských rybářských závodů, údržby revírů.

 

Pokračovalo se volbou delegáta na krajskou konferenci a na celosvazový sjezd. Volbou návrhové, volební a mandátní komise. Volbou členů kontrolní a revizní komise. Volbou členů výboru.

 

Pokračovalo se vlastní diskusí na témata - informace pro členy MO, seznámení členů se statistikou provozu internetových stránek MO Obříství a příspěvky na mail MO, informace o činnostech na hospodářských objektech, statistika klesajícího trendu odpracovaných brigádnických hodin!!, diskuse na téma nasazování ryb a hospodaření.

 

Závěrem schůze bylo usnesení z jednání členské schůze ČRS MO Obříství konané dne 10.3.2018