Výroční členská schůze

ZA ROK 2019

Výroční členská schůze se bude konat v měsící březnu 2020 termín bude upřesněn. Srdečně zveme členy MO.  

 

ZA ROK 2018

Dne 2.3.2019 proběhla výroční schůze členů MO Obříství v jídelně ZŠ Obříství. Na schůzi bylo přítomno 34 členů.

 

Po zahájení schůze a schválení programu a členů na ověření usnesení a úkolů z jednání členské schůze, byla přednesena zpráva o činnosti MO za rok 2018 (hospodářské výsledky, činnost rybářské stráže, brigádnická činnost, statistiky úlovků, trofejní úlovky, dětské rybářské závody)

 

Další na programu bylo čtení zprávy dozorčí rady. DR neshledala závažné závady při kontrole, které by měl řešit výbor.

 

Následně byl přednesen plán práce MO pro rok 2019, týkající se zarybňovacího plánu, plánovaných oprav, sekání ledů, uspořádání dětských rybářských závodů, údržby revírů.

 

Pokračovalo se volbou delegáta na krajskou konferenci a na celosvazový sjezd.

 

Pokračovalo se vlastní diskusí na témata - informace pro členy MO, seznámení členů se statistikou provozu internetových stránek MO Obříství a příspěvky na mail MO, informace o činnostech na hospodářských objektech, statistika klesajícího trendu odpracovaných brigádnických hodin!!, diskuse na téma rozsah platnosti našich povolenek a rozsah platnosti povolenek ostatních na našich revírech.

 

Závěrem schůze bylo usnesení z jednání členské schůze ČRS MO Obříství konané dne 2.3.2019