Výroční členská schůze

Za rok 2023 se bude konat schůze 2.3.2024 od 14:00 jídelna ZŠ Obříství, všechny členy MO Obříství srdečně zveme.

ZA ROK 2022

Dne 4.3.2023 proběhla výroční schůze členů MO Obříství v jídelně ZŠ Obříství. Na schůzi bylo přítomno 28 členů.

 

Po zahájení schůze a schválení programu a členů na ověření usnesení a úkolů z jednání členské schůze byla přednesena zpráva o činnosti MO za rok 2022 (hospodářské výsledky, činnost rybářské stráže, brigádnická činnost, statistiky úlovků, trofejní úlovky)

 

Další na programu bylo čtení zprávy dozorčí komise. DK neshledala závady při kontrole, které by měl řešit výbor.

 

Následně byl přednesen plán práce MO pro rok 2023, týkající se zarybňovacího plánu, plánovaných oprav, sekání ledů, uspořádání dětských rybářských závodů, údržby revírů, zajistit krmení k odchovu ryb, uskutečnit revizi příručního skladu na rybnících.

 

Pokračovalo se volbou členů na delegáta na krajskou konferenci 2023.

 

Pokračovalo se vlastní diskusí na témata - informace pro členy MO, seznámení členů s provozem internetových stránek MO Obříství, informace o činnostech na hospodářských objektech, informace o úhynu ryb na tůni Libiš, diskuse na téma dodatku k popisu revíru a pravidel rybářského řádu a míry ryb.

 

Závěrem schůze bylo usnesení z jednání členské schůze ČRS MO Obříství konané dne 4.3.2023