Jak řádně vyplnit evidenci docházky a úlovků

Metodický pokyn platný od 1.1.2024 :
 
Lovící před zahájením lovu zaznamená do oddílu II povolenky - datum a číslo revíru (6 číslic zarovnaných do prava).
 
V kolonce Podrevír se v případě revíru 411166 uvede L-Libiš, O-Obříství, K-Károvka.
 
Přisvojené ryby osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovy, do které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druhu ryby, její délku a hmotnost.
 
Přisvojený úlovek kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého a ryb lososovitých zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení.
 
V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před obchodem od vody.
 
Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).
 
Pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtne lovící vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dni.