Obecné informace MO Obříství

1.     Zákaz jízdy motorových vozidel kolem tůní a hlavního toku Labe (mimo rybářskou stráž).

 

2.     Zákaz lovu ryb za účelem dalšího prodeje.

 

3.     Organizace nenese zodpovědnost za členy ČRS, kteří způsobí škodu na cizím majetku.

 

4.     Členskou známku je nutno zaplatit nejpozději do konce dubna.

 

5.    Zarybňování revíru probíhá v průběhu celého roku dle zarybňovacích dekretů. Zdroje jsou z vlastní produkce, vyprodukovanou hospodářskou skupinou a z nákupu od dalších dodavatelů. Vše je kontrolováno každoročně při hospodářských prověrkách.