Revíry a jejich popis

411 047 LABE 15

 

Uživatel revíru: MO Obříství

Délka: 7,0 km

Rozloha: 75,00 ha

 

Popis revíru

GPS Z: 50°19'0.792"N, 14°29'30.934"E, K: 50°16'17.865"N, 14°31'32.279"E
Od Úpořského ramena v k. ú. Kly až k ústí Košáteckého potoka do Labe. Součástí revíru jsou přítoky, náhony a slepá ramena propojená s hlavním tokem Labe. Všechny přítoky do revíru jsou chovné - lov ryb zakázán. Zákaz používání zařízení na vyhledávání ryb (například echolotů aj.). Zákaz používání jakýchkoli vábniček (klepadla, špláchadla aj.). Na celém revíru je povolen lov ryb pouze na jednoháček, maximálně na dva jednoháčky (nevztahuje se na přívlač). Míry ryb jsou stanoveny: Štika 60 cm, lín 25 cm, sumec 90 cm, okoun 25cm. Lov z plavidel povolen kromě úseku: od říčního kilometru 847,0 až do ř. km 848,8 (areál chemického závodu Spolana). Zákaz lovu z levého břehu řeky v úseku od říčního kilometru 847,0 až do ř. km 848,8 (areál chemického závodu Spolana). Dále je lov ryb zakázán v úseku 100 m nad i pod jezem v Obříství - týká se plavidel i lovu ze břehu. Zákaz lovu ryb z ostrovů. Zákaz používání jakýchkoliv plavidel na slepém rameni řeky Labe zvaném "Tuhaň" 
GPS Z: 50°17'16.157"N, 14°31'19.697"E, K: 50°16'17.865"N, 14°31'32.279"E
Tůně v Obříství, Libiši a Károvka jsou samostatnými revíry.

 

 

Revír místního významu ( platí zde pouze místní členská nebo hostovská povolenka vydaná MO Obříství !!!!!!!! )

411 166 Labe 15 A - tůň Obříství, Libiš, Károvka

 

Uživatel revíru: MO Obříství

Rozloha: 23,00 ha

 

Popis revíru

 

Dodatek číslo 7
k rybářskému řádu pro revír :    Labe 15 A - 411 166 - Tůň Obříství , Libiš , Károvka

ČRS MO Obříství platný od  1.1.2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejmenší stanovená délka ryb :             kapr obecný     40 cm      amur bílý      60 cm     

                                                                   štika obecná     60 cm     lín obecný     25 cm

                                                                   okoun říční       25 cm

Na celém revíru platí horní míra kapra K70 dle BPVRP na MP revírech SÚS

Rybolov na tůních povolen od 1.4.

Tůň Károvka je vyhrazena pouze pro členy MO.

Ponechané ulovené ryby zapsat do přehledu o úlovcích, kde byly uloveny "podrevír": 

L - Libiš, O - Obříství, K - Károvka

Lovící je povinen mít u sebe a při vylovování ryb použít podběrák.

Lov dravců na tůních povolen od 1.8.

Na tůni v Obříství je povolen lov sumce velkého od 16.6. za podmínky, že velikost nástražní ryby bude min 20 cm.

Čeřínkování povoleno od 16.6.

Po ulovení sumce velkého (po 16.6.) a dodržení jeho zákonné míry se nesmí tento úlovek vrátit zpět do revíru!!!

Třicet metrů od vyústění potoka Černávky do starého Labe Obříství po pravém i levém

břehu včetně celé strouhy Černávky je rybolov celoročně zakázán, rovněž u nátokového kanálu pod

hřištěm je celoroční zákaz lovení ryb v délce 55 m po obou stranách.

Po celém revíru je povoleno lovení pouze na jednoháček, maximálně na dva jednoháčky.

Je zákázáno: používání zařízení na vábení a vyhledávání ryb, označování krmných míst, lov ryb za

účelem dalšího prodeje, vláčení, používání plavidel, zavážení návnad a nástrah, budování a lovení z posedů.

Zákaz jízdy motorových vozidel kolem tůní - mimo rybářskou stráž.

Organizace nenese odpovědnost za členy ČRS, kteří způsobí škodu na cizím majetku.

Ostatní dle zákona o rybářství 99/2004Sb, prováděcí vyhlášky 197/2004 a rybářského řádu

středočeského územního svazu.

Dodatek číslo 7 ruší platnost dodatku číslo 6 platný od roku 2021. Platí do odvolání.

Webové stránky MO Obříství naleznete na adrese -  moobristvi.cz               ČRS MO Obříství