Jak řádně vyplnit sumář úlovků

Metodický pokyn pro upřesnění zápisu docházky a úlovků v přehledu o úlovcích a sumarizace úlovků po ukončení platnosti povolenky.

Nová verze povolenky:
Lovící před zahájením lovu zaznamená datum a číslo revíru (8 nebo 6 číslic zarovnaných do prava).
V kolonce Podrevír se v případě revíru 411166 uvede L-Libiš, O-Obříství, K-Károvka.
V případě ulovení vyjmenovaného druhu ryby (kapr, štika, candát, bolen, sumec, lososovité ryby kromě síhů a lipana) zapíše do kolonky druh, jeho hmotnost a délku v cm. U ostatních druhů ryb zapisuje lovící ulovené a ponechané ryby po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.  

Pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtne lovící vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dni.

Stará verze povolenky:
Lovící před zahájením lovu zaznamená do oddílu II povolenky - evidence docházky a úlovků - datum a číslo revíru (šestimístné). V případě ulovení vyjmenovaného druhu ryby (kapr, štika, candát, bolen, sumec, lososovité ryby kromě síhů a lipana) zapíše do kolonky druh, jeho hmotnost a délku v cm. U ostatních druhů ryb zapisuje lovící ulovené a ponechané ryby po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.  

Pokud si nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, proškrtne lovící vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dni.

 

 

Po ukončení platnosti povolenky provede každý lovící sumarizaci úlovků a docházek na zadní straně oddílu II povolenky k lovu - Sumář úlovků a docházek - a to tak, že na jednom řádku budou uvedeny dosažené úlovky v témže revíru nasčítaně z jednotlivých dnů podle jednotlivých předepsaných druhů a proškrtne nesmazatelným způsobem nevyplněné řádky. Řádky se nemusí proškrtávat jednotlivě.

V případě, že na některém z revírů nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat a uvést počet docházek.

Sumarizace je úplná až po vyplnění kolonek celkem, jak ve sloupcích tak v řádcích!!!