Dětský kroužek a mládež

 

 

 

 

 

Dětský rybářský kroužek

ČRS, MO Obříství u Mělníka

Rozvrh pro rok 2023  - VK Ladislav Pařízek

lparizeklap@seznam.cz

 

 

7.3.

16:00  Klubovna

 

 

4.4.

16:00  Klubovna

 

 

9.5.

16:00  Klubovna

 

 

6.6.

16:00  Klubovna

 

 

5.9.

16:00  Klubovna

 

 

3.10.

16:00  Klubovna

 

 

7.11.

16:00  Klubovna

 

 

5.12.

16:00  Klubovna

   

 

Informace týkající se dětského rybářského kroužku MO Obříství.

Výbor MO Obříství, který na schůzi 2.11.2015 projednával
účasti a neúčasti dětí na rybářském kroužku, rozhodl a odhlasoval následující
pravidla.

Jelikož se jedná o dobrovolnou činnost, konanou ze strany MO,
tedy o volný čas, náklady na dojíždění a telefony konkrétních osob nebo osoby,
bude nutné potvrzovat účast na kroužku a to předem nejméně 2 dny před kroužkem.
Termíny kroužků dostali jednotlivé děti do rukou, pokud je nemáte, můžeme poslat,
nebo je najdete na www.moobristvi.cz v rubrice "o nás"

Kontakt pro potvrzení účasti či neúčasti je lparizeklap@seznam.cz nebo na mobil (dostanete po přihlášení dítěte do kroužku)

Dále se rozhodlo, že minimální počet dětí pro uskutečnění
kroužku je 3, pokud se tento nenaplní, budete včas informováni o zrušení
kroužku.

Pokud bude docházet k opakované situaci, kdy děti na
kroužek nedocházejí a budou se proto rušit, tak vymyslíme pro ty, co byly o
kroužek ochuzeni z těchto důvodů individuální program, o kterém Vás vždy
informujeme předem. Pravidla však budou stejná až na minimální počet, který
bude v tomto případě 2.